doradztwo gospodarcze

 
 

Naszym klientom oferujemy kompleksowe  doradztwo biznesowe. Wiedza ta umożliwia  podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrożenie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój firm.


Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym ukierunkowanym na kreowanie wartości firmy.


Ważnym składnikiem usług tego rodzaju jest  kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania i usprawniania struktur organizacyjnych oraz systemu zarządzania.


Projektujemy także efektywne systemy motywacyjne.


Usprawniamy procesy biznesowe, szczególnie w obszarze sprzedaży.


Opracowujemy programy optymalizacji zatrudnienia.

 

Doradztwo gospodarcze

“Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.”

Albert Einstein

Analiza strategiczna

jest profesjonalną diagnozą przedsiębiorstwa pod kątem jego zdolności do przetrwania i osiągnięcia sukcesu w złożonym i zazwyczaj dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.


Proces:

  1. -mocne i słabe strony przedsiębiorstwa;

  2. -otoczenie, szanse i zagrożenia;

  3. -analiza zasobów;

  4. -niezbędne kompetencje;

  5. -analiza branży i konkurencji.


Analiza marketingowa identyfikuje szanse,  zagrożenia  wynikające z uwarunkowań rynkowych oraz ze specyfiki branży lub sektora, w którym funkcjonuje firma.


Proces:

  1. -analiza czynników będących potencjalnym źródłem zagrożeń a także rozwoju;

  2. -analiza otoczenia marketingowego (czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne);

- analiza konkurencji;

- diagnoza pozycji rynkowej i strategicznej przedsiębiorstwa.

Szczególna znajomość rynku elektrotechniki, elektroniki oraz energetyki i zabezpieczeń mienia, a także IT pozwala nam kierować wieloma projektami w zakresie wprowadzania produktów na rynek, procesów marketingowych, konsultacji z klientami, analizy wieloczynnikowej.


Wielorakość rozwiązań i dostosowanie się do potrzeb, nasza elastyczność zawsze pozwala znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Klienta.

Kontakt:

Copyright by api24, 2009-2013